Energia, Ekologia, Czyste Technologie

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Wyspecjalizowane Fundusze

w sektorze Energii, Ekologii, Czystych Technologii

Energia, Ekologia, Czyste Technologie

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Wyspecjalizowane Fundusze

w sektorze Energii, Ekologii, Czystych Technologii

Energia, Ekologia, Czyste Technologie

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Wyspecjalizowane Fundusze

w sektorze Energii, Ekologii, Czystych Technologii

Sektor EEC

Energy Environment Cleantech (EEC) to szeroka gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość przy wykorzystaniu efektywnych lub odnawialnych źródeł energii, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego oraz zapewniające wyższą wydajność i efektywność w wykorzystaniu zasobów konwencjonalnych.

Jesteśmy zainteresowani następującymi obszarami:

 • Zastosowanie innowacyjnych technologii informatycznych w przemyśle: sztuczna inteligencja, big data, blockchain, cyberbezpieczeństwo przemysłu
 • Efektywność energetyczna, w tym: optymalne zarządzanie energią,  magazynowanie energii, inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart grid), internet rzeczy, smart metering elektromobilność, smart home, smart city
 • Integracja energetyki rozproszonej i konwencjonalnej
 • Technologie niskoemisyjne, technologie związane z zarządzaniem odpadami, przetwarzaniem i recyklingiem
 • Inżynieria materiałowa
 • Zaawansowane systemy sterowania automatyką

Wg Jeremiego Rifkina, w związku z rosnącymi cenami energii, świat czeka Trzecia Rewolucja Przemysłowa, polegająca na maksymalnie rozproszonej produkcji energii z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów, jej magazynowanie oraz optymalna redystrybucja i wymiana energii, zarządzana przez inteligentne sieci oparte na Internecie.

EEC Ventures

EEC Ventures sp. z o.o. jest spółką holdingową wyspecjalizowaną w tworzeniu niezależnych firm zarządzających aktywami niepublicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

EEC Magenta (spółka z Grupy EEC Ventures) zarządza dwoma funduszami VC o łącznej kapitalizacji 210 milionów złotych, w których inwestorami są m.in. Tauron Polska Energia, fundusze PFR Ventures oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Inwestycje w sektor EEC stanowią istotny segment inwestycji na świecie. Sektor ten jest odporny na spowolnienie gospodarcze ze względu na popyt wynikający z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, takich jak dostęp do energii i wody, a także obserwowany od lat trend wdrażania rozwiązań regulacyjnych, sprzyjających jego rozwojowi. W sektor EEC zaangażowani są tacy renomowani inwestorzy instytucjonalni tacy jak firmy energetyczne (EDF, Innogy, Enel, Engie), paliwowe (Shell, BP), infrastrukturalne (Veolia), chemiczne (BASF, Evonik), oraz inwestorzy indywidualni jak Bill Gates, Elon Musk, Vinod Khosla czy Richard Branson.

Fundusze EEC Magenta

 • Kapitalizacja:                        210 mln zł
 • Wielkość inwestycji:             1 – 30 mln  zł
 • Horyzont inwestycji:              maks. 7 lat
 • Instrument inwestycyjny:      akcje, udziały, obligacje zamienne,
 • Etap rozwoju:                        seed, start-up, rozwój

Kadra

Fundusze EEC Magenta są zarządzane
przez zespół doświadczonych partnerów z dwunastoletnią historią współpracy.

Rafał Małecki

Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze inwestycyjnym

Michał Rumiński

Ponad 20 lat doświadczenia w sektorze inwestycyjnym

Voytek Siewierski

Ponad 30 lat doświadczenia w sektorze inwestycyjnym

Konrad Sitnik

25 lat doświadczenia w sektorze inwestycyjnym

EEC Magenta sp z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich z programów „Inwestycje w innowacyjne startupy – Starter
Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – Bridge VC