Energii, Ekologii, Czystych Technologii

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Firma Inwestycyjno - doradcza

wyspecjalizowana w sektorze Energii, Ekologii, Czystych Technologii.

Energii, Ekologii, Czystych Technologii

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Firma Inwestycyjno - doradcza

wyspecjalizowana w sektorze Energii, Ekologii, Czystych Technologii.

Energii, Ekologii, Czystych Technologii

to gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość w oparciu o wykorzystanie odnawialnych zasobów, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego niż procesy konwencjonalne oraz zapewniające wyższą wydajność przy niższych kosztach.

Firma Inwestycyjno - doradcza

wyspecjalizowana w Energii, Ekologii, Czystych Technologii.

Sektor EEC

Energy Environment Cleantech (EEC) to szeroka gałąź gospodarki obejmująca innowacyjne produkty, usługi lub procesy tworzące wartość przy wykorzystaniu efektywnych lub odnawialnych źródeł energii, skutkujące mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego oraz zapewniające wyższą wydajność i efektywność w wykorzystaniu zasobów konwencjonalnych.

Przykłady przedsięwzięć wchodzących w skład EEC to:

 • Projekty związane z zarządzaniem odpadami: zbiórką, przetwarzaniem, transportem, recyklingiem
 • Efektywność energetyczna, w tym: optymalne zarządzanie energią
  (zielone IT), magazynowanie energii, inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart grid)
 • Gospodarka wodna i ściekowa
 • Magazynowanie energii
 • Zaawansowane materiały, biomateriały, biochemia.
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: biogazu, wiatru, energii słonecznej, wody, energii geotermalnej

Wg Jeremiego Rifkina, w związku z rosnącymi cenami energii, świat czeka Trzecia Rewolucja Przemysłowa, polegająca na maksymalnie rozproszonej produkcji energii z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów, jej magazynowanie oraz optymalna redystrybucja i wymiana energii, zarządzana przez inteligentne sieci oparte na Internecie.

EEC Ventures

EEC Ventures Sp. z o.o. jest spółką wyspecjalizowaną w zarządzaniu inwestycjami w firmy niepubliczne (private equity) w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestująca w obszarze energii, środowiska i czystych technologii, a także infrastruktury, surowców i nieruchomości.

 

EEC Ventures świadczy także usługi doradztwa przy procesach fuzji i przejęć oraz strukturyzowaniu i pozyskaniu finansowania na realizację projektów inwestycyjnych

 

EEC Ventures dostarcza wyspecjalizowanym inwestorom projekty inwestycyjnych pod ich potrzeby.

EEC Ventures jest ukierunkowane na następujące cele inwestycyjne: dynamicznie rosnące spółki zarządzane przez wybitnych, innowacyjnych przedsiębiorców, posiadające unikalną technologię, know-how lub pozycję rynkową. Finansujemy lub świadczymy usługi doradcze przy projektach dotyczących spółek na etapie wzrostu / ekspansji, wyjątkowo na początkowym etapie rozwoju. Realizujemy też wykupy pakietów większościowych. Typowe inwestycje EEC Ventures są realizowane w obszarach: energetyki odnawialnej i rozproszonej, modernizacji infrastruktury energetyczno-paliwowej, efektywności energetycznej i materiałowej, gospodarki odpadowej, recyklingu, paliw alternatywnych, zapobiegania zanieczyszczeniom, gospodarki wodnej i ściekowej oraz innowacyjnych materiałów. Spółki, w które inwestuje EEC Ventures, dostarczają produkty lub usługi odpowiadające następującym globalnym trendom:

 1. stałemu wzrostowi zapotrzebowania na energię
 2. zapobieganiu wyczerpywania zasobów naturalnych
 3. przeciwdziałaniu wzrostowi ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów
 4. ograniczaniu emisji CO2

Inwestycje w sektor EEC stanowią istotny segment inwestycji na świecie. Sektor ten jest odporny na spowolnienie gospodarcze ze względu na popyt wynikający z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb Człowieka, takich jak dostęp do energii i wody, a także obserwowany od lat trend wdrażania rozwiązań regulacyjnych, sprzyjających jego rozwojowi. W sektor EEC zaangażowani są tacy renomowani inwestorzy, jak Vinod Khosla, George Soros, Richard Branson czy T. Boone Pickens.

Zespół EEC Ventures tworzą doświadczeni partnerzy
z długą historią współpracy.

Rafał Małecki

17 lat doświadczeń w inwestycjach kapitałowych, w szczególności w sektorze ochrony środowiska i czystej energetyki; kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem transakcji i projektów inwestycyjnych.

Michał Rumiński

16 lat doświadczeń w sektorze finansowym, w szczególności w bankowości inwestycyjnej i private equity; kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem transakcji i projektów inwestycyjnych.

Konrad Sitnik

20 lat doświadczeń w sektorze finansowym, w szczególności w bankowości inwestycyjnej, corporate finance i private equity; kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem transakcji i projektów inwestycyjnych.